Nyheter januari 2021

Under januari-december2020 har Ålands Vatten Ab producerat 2.147.148 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,7 % jämfört med samma period för år 2019.