Nyheter januari 2020

Under perioden januari-december 2019 har Ålands Vatten Ab producerat 2.070.903 m3 dricksvatten. Detta är en minskning med 6,7 % jämfört med samma period för år 2018.