Nyheter februari 2018

Ålands Vatten är med och arrangerar Östersjöns dag. Välkommen med och fira det med oss torsdagen den 22 mars på hotell Arkipelag.

Kl 12-13
Lunchföreläsning Hur mår våra vatten? - Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Kl 13-16
Workshop: Lösningar för att uppnå god kvalitet i våra vatten

Kl 18-19.30
Paneldiskussion: Hur vi ska uppnå målet att allt vatten har...

Läs mer här »

Till planeringsingenjör vid Ålands Vatten Ab har Andreas Nyberg utsetts. Anställningen påbörjas i april 2018. Andreas Nyberg efterträder Gottfrid Öhberg som går i pension under år 2018. Vi välkomnar Andreas till Ålands Vatten Ab.