Ingen bild

Resultat

Arbetet med VA-plan Åland pågick våren 2016-2018 då Ålands Vatten Ab som uppdragstagare i samarbete med kommunerna lämnade in den till beställaren Ålands landskapsregering. VA-planen var på remiss maj-september 2018. Den remissreviderade versionen finns bifogad nedan. Beslut om omfattande av Ålands landskapsregering inväntas ännu per den 13.03.2020.