Ingen bild

Enhetligt register enskilda avlopp

Sedan lång tid har det funnits behov att bättre inventera och kartlägga enskilda avlopp. Projektet erbjuder en lösning på hur behovet kan mötas. Under arbetet med VA-planen för Åland år 2016-2017 har styrgruppen föreslagit ett samarbete mellan Ålands landskapsregering, kommunerna och Ålands Vatten Ab för att komma vidare med syftet att skapa ett enhetligt register för hela Åland.