Vision och utvecklingsmål för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland

Ålands Vatten Ab arbetar för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. I november och december 2016 genomfördes med anledning av detta en process bestående av fyra stycken workshops. Processen kopplade vi både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (www.barkraft.ax).

I och med denna process är ett stort arbete med att lägga grunden för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland nu gjord och vi på Ålands Vatten är mycket nöjda med resultatet!

I dokumentet nedan beskrivs den vision och de utvecklingsmål som tagits fram för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. 

Ett dokument som beskriver VISION och strateigska UTVECKLINGSMÅL för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland finns i dokumentet nedan och mer information om procesen finns här.

Bilaga: