Vattendag 2019 med tema kommunalt VA-samarbete genomförd

Den 19 november varje år firas världstoalettdagen. Ålands Vatten har tagit tillfället i akt och ordnar årligen en vattendag. Totalt 40 deltagare fanns på plats i Blomstringe under lunch- och kvällseminariet med temat kommunalt VA-samarbete så vi är nöjda och tackar för allt intresse.

Tack också till vår gästföreläsare Mats Johansson från Ecoloop Ab Sverige samt deltagarna i kvällseminariets diskussionspanel Anders Karlsson från Ålands Vattens styrelse, Stefan Laine från Föglö kommuns byggnadstekniska nämnd, Jessy Eckerman från Mariehamns Stads infrastrukturnämnd och Christian Rögård från Finströms kommunaltekniska Ab.

På facebookssidan Vattenskydd.ax finns kvällsseminariet att se videoinspelat i två delar. Nedan finns presentationerna från seminariet.

Bilaga: