Vårt gemensamma dricksvatten 9 oktober 2018

 

Tack till alla som deltog på seminariet ”Vårt gemensamma dricksvatten” tisdagen den 9 oktober.

Här kan du hitta en videoupptagning från seminariet och även ladda hem presentationerna och rapporten ”Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden” framtagen av expertenheten för teknik och näringsliv, byggande, miljö och energi vid Åbo Yrkeshögskola.

Sedan hösten 2016 arbetar Ålands Vatten strategiskt med målsättningen en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Mer information om det arbetet här https://vattenskydd.ax/hallbart-dricksvatten/. En åtgärd som identifierades i processarbetet var att vi skulle behöva en bättre bild över hur näringsämnesbelastningen ser ut och vad vi kan göra för att minska belastningen på sjöarna. Hösten 2017 beställdes en utredning som var klar i slutet på maj 2018. Den 9 oktober presenterades rapportens innehåll vid ett seminarium på hotell Arkipelag i Mariehamn.

Här finns länkar till videoupptagningen från den 9 oktober, presentationerna som visades vid seminariet samt rapporten Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden.

Video ”Vårt gemensamma dricksvatten” del 1, 1 h 18 min.

Video ”Vårt gemensamma dricksvatten” del 2, 55 min.

Rapporten finns här

Bilaga: