Produktion av dricksvatten

Under perioden januari - september 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 1724323 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 11,4 % jämfört med samma period för år 2017.