Produktion av dricksvatten.

Under perioden jan - maj 2017 har Ålands Vatten Ab producerat 814231 m3 dricksvatten. Detta är en minskning med 4,19% jämfört med samma period för år 2016.