Produktion av dricksvatten

Under perioden jan - juli 2017 har Ålands Vatten Ab producerat 1198187 m3 dricksvatten. detta är en minskning med 4,34% jämfört med samma period för år 2016.