Produktion av dricksvatten

Under perioden januari - december 2017 har Ålands Vatten Ab producerat 2054263 m3 dricksvatten. Detta är en minskning med 1,96% jämfört med samma period för år 2016.