Produktion av dricksvatten

Under perioden jan - september 2017 har Ålands Vatten Ab producerat 1547637 m3 dricksvaten. Detta är en minskning med 3,71% jämfört med samma period för år 2016.