Produktion av dricksvatten

Under perioden jan - november 2017 har Ålands Vatten Ab producerat 1888073 m3 dricksvatten. Detta är en minskning med 2,55% jämfört med samma period för år 2016.