Nyheter om vårt vattenskyddsarbete

Tidningen Nya Åland har inlett en serie de kallar ”Vårt värdefulla vatten” och genom denna serie har det publicerats två artiklar om Ålands Vatten och vårt arbete för vattenskydd.

Den första artikeln publicerades fredagen den 22 september och handlade om vår satsning på information och utmärkning av våra vattenskyddsområden. Den andra artikeln publicerades onsdagen den 27 september och handlade om nedskräpning och vårt arbete för att hålla våra råvattentäkter rena.

Artiklarna finns att hitta i filerna nedan.

* Vi passar också på att rätta lite missuppfattningar i artiklarna. Det heter vattenskyddsområde och inget annat. Vi arbetar med att ta fram informationsskyltar, men de är inte uppsatta än. Ålands Vattens kontor finns söder om Dalkarby träsk.

Bilaga: