Meddelande om byggande av vattenledning i Markusbölefjärden

Under perioden 23.11.2020 – 15.1.2021 kommer arbete med att förlägga en ca 3,4 km lång sjöledning genom Markusbölefjärden från Länabba i söder till Prästgårdsnäset i norr att pågå.

Under denna tid kommer vattenledningen (blå 160 mm:s ledning med betongvikter) att flyta på vattnet innan den sänks ner till botten. Ledningen förankras under byggtiden för att den inte ska driva runt.

Ålands Vatten Ab uppmanar till försiktighet så att ledningen inte kommer till skada under tiden den flyter på vattnet.

Eventuella frågor eller iakttagelser kan riktas till Andreas Nyberg tel 0457-3424886 vid Ålands Vatten Ab eller till entreprenören Benny Gustafsson tel 040-5533630 vid Dykbolaget på Åland Ab.

Se bilagan nedan för planerad rutt.

 

Bilaga: