Meddelande från Mariehamns stads VA-verk till boende på Bastuvägen och Knappelstensvägen