Informationstillfälle tisdag 9 oktober 9-12

Långsjön 14 augusti 2018

Ålands Vatten bjuder in till presentation och diskussion kring åtgärder för våra dricksvattentäkter. Vad kan göras för en god vattenkvalitet i de sjöar som förser oss med dricksvatten.

ANMÄLAN till ann.nedergard@vatten.ax senast fre 5.10 kl. 12.00

 

Vattenkvaliteten i Ålands Vattens dricksvattentäkter, Långsjön och Markusbölefjärden, har de senaste 10 åren försämrats efter att i årtionden före det ständigt ha blivit bättre. I kombination med ett förändrat klimat och troligtvis torrare somrar framöver har detta fått Ålands Vatten att sedan 2015 intensifiera arbetet med vattenskyddsfrågor för att försäkra en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland.

Hösten 2017 anlitade Ålands Vatten, expertenheten för teknik och näringsliv, byggande, miljö och energi vid Åbo Yrkeshögskola för att göra en tillrinningsområdesanalys samt föreslå åtgärder för minskad näringsbelastning för Långsjön och Markusbölefjärden.

Vid detta informationstillfälle presenteras Ålands Vattens arbete, Åbo Yrkeshögskolas utredning (på engelska) och därefter vill vi lyssna och diskutera. Vad kan och ska vi göra för att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning?

Välkommen!

Bilaga: