Information om insatser för bättre vattenkvalitet

Markägare, verksamhetsutövare och andra inom eller nära tillrinningsområdena för våra vattenskydsdområden kring Långsjön och Markusbölefjärden samt Dalkarby träsk informeras om åtgärder för en bättre vattenkvalitet.

Informationen som skickas ut finns i sin helhet som pdf här nedan.

Långsjön/Markusbölefjärden Juni2016 – (pdf)

Dalkarby träsk Juni2016 – (pdf)

Broschyr om vattenskyddsområden på Åland: Vattenskydd på Åland

Ansvarsfördelning inom vattenskyddsområden på Åland: Ansvarsfördelning vattenskyddsområden Åland

Mer information om projektet finner du här

Juni 2016