Förtydligande av vattenskyddsplanens ansvarsfördelning

Nu finns det ett förtydligande av ansvarsfördelningen till vattenskyddsplanen!

Klicka på denna nyhets rubrik eller på miljö och vattenskyddsområden för att hitta till dokumentet.

Bilaga: