Fortsatt arbete med inventering och utmärkning av skyddszoner inom vattenskyddsområdena

Nu fortsätter vi arbetet med inventering av skyddszoner inom vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden.

Under sommaren 2016 påbörjades ett arbete med att inventera och markera ut skyddszonerna kring de skyddsdiken som finns inom vattenskyddsområdena. Sommaren 2016 omfattade arbetet områdena kring Dalkarby träsk och södra Långsjön och nu i sommar kommer arbetet att fortsätta med skyddsdikena i norra vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden.

Mer information om arbetet finns här

Bilaga: