Byggande av vattenledning - begäran om anbud

Översiktskarta

Ålands Vatten Ab inbegär entreprenadanbud för byggande av 160 mm:s vattenledning genom Markusbölefjärden från Länabba i Emkarby till tryckhöjningsstation i Prästgården by i Finström. Ledningssträckan är ca 4430 m (varav ca 3350 meter som sjöledning) och den ungefärliga sträckningen ges av bilden i länken nedan.

Anbud ska vara Ålands Vatten Ab tillhanda senast måndagen den 26.10.2020 kl. 12.00 i slutet kuvert märkt ”Vattenledning Länabba till Tryckhöjningsstation Prästgården”.

Anbudshandlingar finns att hämta från 8.10.2020, antingen i form av fysiska handlingar eller digitalt. Fysiska handlingar kan hämtas utanför vattenverket i Dalkarby (adress: Vattenverksvägen 34, 22150 Jomala) eller på annan överenskommen plats. Kontakta planeringsingenjör Andreas Nyberg på telefon 018-328627 alternativt e-post andreas.nyberg@vatten.ax i förväg för att bestämma hur ni vill göra.

Det annorlunda upplägget är med anledning av rådande pandemisituation, där fysiska besök in i vattenverksbyggnaden undviks i möjligaste mån.