Nyheter november 2020

Under perioden 23.11.2020 – 15.1.2021 kommer arbete med att förlägga en ca 3,4 km lång sjöledning genom Markusbölefjärden från Länabba i söder till Prästgårdsnäset i norr att pågå.

Under denna tid kommer vattenledningen (blå 160 mm:s ledning med betongvikter) att flyta på vattnet innan den sänks ner till botten. Ledningen förankras under byggtiden för att den inte ska driva runt.

... Läs mer här »

Under januari-oktober 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 1.782.611 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,3 % jämfört med samma period för år 2019.